BDOVietnam

[Event] Ding-Dong♪ TRI (III) Boss Gear has Arrived!

Danh Mục: Tin Tức , Sự Kiện


Thời gian: 
26, Tháng 2, 2020 ~ 3, Tháng 6, 2020

Chi tiết

- Hoàn thành các thử thách và các nhiệm vụ bí mật từ Black Sprit để nhận  suppressed boss gear! 

Suppressed Boss Gear?

Đây là những trang bị có chỉ số tương đương TRI boss gear, phù hợp cho những người không có các trang bị cao cấp. Những ai đã có gear tốt hơn có thể bán chúng cho NPC với giá 200 triệu mỗi chiếc. Tuy nhiên những trang bị này không thể cường hóa hoặc bán lên Market.

 

① Hoàn thành những thử thách và nhận từ Menu (Y) để sở hữu các Suppressed Boss Weapons. 

Đạt tới level

Phần Thưởng

Lv. 56

Suppressed Kzarka Weapon Box

Lv. 57

Suppressed Kutum Sub-Weapon Box

Lv. 58

Suppressed Dandelion Weapon Box

 

② Hoàn thành các thử thách từ menu (Y) để nhận những vật phẩm sau

Đạt tới level

Phần thưởng (Item cho nhiệm vụ)

Lv. 59

Black Spirit's Secret Mission I

Black Spirit's Secret Mission II

Lv. 60

Black Spirit's Secret Mission III

Black Spirit's Secret Mission IV

 

③ Sử dụng các Black Spirit's Secret Mission I - IV để nhận các nhiệm vụ cho bạn Suppressed Boss Armor. 

Tên vật phẩm

Tên quest và yêu cầu

Phần thưởng

Black Spirit's Secret Mission I

Black Spirit's Secret Mission I

- Đánh bại 1000 Desert Naga

Suppressed Giath's Helmet Box

Black Spirit's Secret Mission II

Black Spirit's Secret Mission II

- Sử dụng Pila Fe Scrolls để đánh bại Khalk 5 lần

Suppressed Bheg's Gloves Box

Black Spirit's Secret Mission III

Black Spirit's Secret Mission III

- Đưa 1x Glimmering Fairy Wings cho  Black Spirit

Suppressed Muskan's Shoes Box

Black Spirit's Secret Mission IV

Black Spirit's Secret Mission IV

- Thụ phấn Special Olive để lấy 5 hạt Special Olive và đưa 1 hạt cho Black Spirit  

Suppressed Dim Tree Spirit's Armor Box

* Nếu bạn hủy quest sẽ không thể nhận lại được nữa.

Black Spirit's Secret Mission I

Bãi Desert Naga nằm bên trái Sand Grain Baazar, vùng Valencia. Bạn nên xin vào party vì rất đông người đánh sẽ không đủ quái. Party sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, bạn cần tối thiểu 150 AP/180 DP ở đây

Black Spirit's Secret Mission II

 Bạn có thể mua 25x Scroll Written in Ancient Language từ market, và xếp như hình dưới đây để ghép thành Pila Fe Scroll. Hoặc có thể xin vào party đánh ké cho tiết kiệm. Bạn cũng có thể nhận Scroll Written in Ancient Language khi đánh quái trong khu vực Valencia.

Black Spirit's Secret Mission III

Đây là nhiệm vụ khá khó, bạn cần có tier 2 Fairy và đưa cho Black Spirit, chừng 10 Fairy Wing đổi lấy 10 box Fairy có lẽ sẽ đảm bảo tỉ lệ nhận tier 2 lớn hơn. Tất nhiên tất cả chỉ là RNG. Tham khảo guide về Fairy để hoàn thành quest này.

Black Spirit's Secret Mission IV

Lại là một nhiệm vụ khó nhằn nữa. Bạn cần breed ra được 5 hạt Special Olive và đưa cho Black Spirit 1 hạt. Vậy bạn cần farming và breed Olive. Tất nhiên nếu bạn đã có hạt Special Olive thì chỉ việc gieo hạt và chờ lớn đủ để breed, tuy nhiên nếu không có bạn sẽ cần breed từ hạt thường, nâng cấp lên High Quality và cuối cùng là Special, tham khảo guide về Farming để hoàn thành nhiệm vụ này.
Bạn có thể mua hạt Olive từ NPC Seed Vendor Ahr bên Calpheon.

[T I P]

Yêu cầu để nhận Fairy Wings.

 

1) Đạt level 53 hoặc cao hơn

2) Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính Calpheon cho tới “[Boss] The Witch of Horrors” hoặc “Looking for Adventurers”.

3) Nhận quest “Fairy Queen Theiah” từ Black Spirit và hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây. 

- Fairy Queen Theiah

- Sweet Honey, a Source of Power

- Into the Sweet Honey Jar

- Laila's Scattered Petals

- Mysterious Companion

 

※ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Mysterious Companion”, nhận nhiệm vụ “[Repeat] Mysterious Companion” từ NPC Theiah và đưa 2x Laila’s Petal cho Theiah để nhận Fairy Wings.    

※ “Laila’s Petal” nhận được từ đánh quái, gathering, câu cá với tỉ lệ thấp. 

 

Vui lòng để lại bình luận nếu bạn không hiểu vấn đề gì, cảm ơn!

2 bình luận
  1. Bài viết đã giúp ích cho mình trong quá trình chơi game rất là nhiều. Thanks.

    kient0123 | 1 tháng trước | Trả lời
  2. Станки металлообрабатывающие +79131971540

    LeslieVaM | 1 tháng trước | Trả lời