BDOVietnam

GM Hide and Seek

Danh Mục: Tin Tức , Sự Kiện

BẮT ĐẦU Q VỚI GM BLACK Ở CHỖ LÚC MÌNH MỚI TẠO NHÂN VẬT(edited)

GM BLUE Ở VELIA CẠNH NPC CRIO

GM RED Ở CỔNG HEIDEL PASS

GM GREEN Ở TẦNG TRÊN CÁI NHÀ KHO Ở ALEJANDRO FARM

GM PINK Ở SAU LƯNG NODE MANAGER CỦA CENTRAL GUARD CAMP

GM YELLOW Ở NORTHWESTERN GATEWAY

SAU KHI TƯƠNG TÁC VỚI TẤT CẢ GM TRÊN THÌ CHÚNG TA TÌM GM WHITE ĐỂ TRẢ NV

GM WHITE Ở EASTERN GATEWAY(edited)

LEO LÊN CẦU THANG

0 bình luận