BDOVietnam

[GM Note] Lễ Tốt Nghiệp Khóa Tu Mùa Hè

Danh Mục: Tin Tức , Sự Kiện

 

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Tu Mùa Hè

Với những người đã hết việc làm ở Season server, chúng tôi đã thêm cách để tốt nghiệp và trở về server thường vào update sắp tới.

Bằng việc tốt nghiệp sớm, nhân vật season của bạn có thể chuyển đổi thành nhân vật thường, có thể sử dụng các trang bị thường, nhưng hãy cẩn trọng, vì bạn sẽ không thể vào season server và nhận box season hàng ngày nữa một khi đã tốt nghiệp.

Lịch tốt nghiệp sớm được công bố ở dưới đây, và tất cả nhân vật season sẽ được chuyển sang nhân vật thường vào 26 tháng 8. Thêm vào đó, không có yêu cầu nào để tốt nghiệp sớm, vậy hãy tới gặp Fughar khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng để tốt nghiệp.

 

Lịch Tốt Nghiệp Sớm  2 Thg8, 2020 (Thứ 4)  sau bảo trì – 26 Thg8, 2020 (Thứ 4) trước bảo trì 

 

[Bước 1] Giao tiếp với Furgah, người bạn của khóa tu

Giao tiếp với [Crow Merchants Guild Chief Manager] Fughar (tại mỗi thành phố) và chọn “I want to convert my season character to a regular character” ở mục Chat.  

[Bước 2] Tìm [Crow Merchants Guild Scribe] Leyla 

Tìm gặp Leyla theo sự hướng dẫn của Fughar, và nhận quest “[Season Server] At the Crossroad” từ Leyla. Trở về Fughar một khi bạn hoàn thành nhiệm vụ.  

Giao tiếp với NPC Fughar để nhận “Honorable Adventurer's Certificate” và nhận nhiệm vụ “[Season Server Graduation] Into the Big Wide World” từ cửa sổ nhiệm vụ (nút Q).  

Chuyển tới một server thường bất kỳ và sử dụng “Honorable Adventurer's Certificate” để chuyển nhân vật season của bạn sang nhân vật thường! 

Giờ đây bạn đã hoàn tất chuyển đổi nhân vật. 

Quà Tốt Nghiệp và Gear Tuvala

Fughar đã chuẩn bị một phần quà bất ngờ tới các vị anh hùng đã chuyển đổi nhân vật, vậy hãy tìm gặp Fughar một lần nữa.

Giao tiếp với Fughar (R) và click vào “Used the certificate” để nhận Gift Box Full of Memories

Tên vật phẩm

Mô tả

[Season] Tuvala Conversion Stone Box 

Hộp chứa Tuvala Conversion Stones.  

※ Tuvala Conversion Stones cho phép chuyển gear Tuvala thành gear mà các nhân vật khác có thể sử d

[Season] Boss Gear Exchange Coupon 

Vật phẩm chuyển một gear Tuvala bất kỳ đã chuyển đổi về gear thường sang thành trang bị boss tương ứng.

Fughar's Letter of Encouragement 

Một lá thư cảm ơn

Graduation Cap 

Một cái mũ để đội khi bạn tốt nghiệp.

20% Discount Coupon 

Coupon giảm 20% từ Pearl Shop (F3)  

Advice of Valks 

Vật phẩm tăng failstack khi đập đồ

Golden Graduation Cap 

Bán shop lấy 10mil

※ Shop: 10,000,000 bạc

[Event] Secret Book of Old Moon (7 Days) 

Book có buff: Combat EXP +100%, Skill EXP +50%, reset skills/skill add-ons miễn phí. Không nên dùng nếu ít grind hoặc làm life.

[Event] Elion's Tear 

Tear để hồi sinh

Blessed Message Scroll 

Buff: Combat EXP +200% and Skill EXP +30%. Stack với các buff exp khác.

 

[Event] Item Collection Increase Scroll 

Tăng Drop Rate +100% và Drop Amount +50% khi đánh quái

[Event] Giovan Grolin's Support Scroll 

Buff: Life Skill Mastery +100 and Life EXP +20% 

 

 [Event] Tachros' Spirit Stone

Spirit Stone:  

Extra AP Against Monsters +5 
Combat EXP +50% 
Skill EXP +30% 
Attack Speed +4% 
Casting Speed +4% 
Weight Limit +50 LT 

 

Premium Elixir Box 

Hộp Elixir bao gồm:  

[Event] Perfume of Courage, [Event] Perfume of Swiftness, [Event] Khalk's Elixir 

 

Finto's Filling/Sweet/Fresh Juice 

Tăng EXP Health, Breath, và Strength. 

 

Finto’s Filling Juice: Max. HP up.  

Finto’s Sweet Juice: Stamina up. 

Finto’s Fresh Juice: Weight Limit up.  

 

Finto’s Juice chỉ sử dụng được với các nhân vật có level nhỏ hơn 29 cho Health, Breath, or Strength. 

Mở [Season] Tuvala Conversion Stone Box để nhận ít nhất 1 Tuvala Conversion Stone cho mỗi Tuvala item part.  

- Note: Bạn nhận 2 cục cho Earrings và Rings.

 

 

  

Nếu bạn nâng cấp Tuvala với Tuvala Conversion Stone, nó sẽ chuyển thành gear có thể sử dụng bởi tất cả các nhận vật, ngoại trừ weapon thì theo class.

 

⚠️ Mỗi Conversion Stone chỉ có thể chuyển đổi một Tuvala Item, vậy hãy cẩn thận khi sử dụng chúng nếu bạn có nhiều Tuvala cùng loại trong rương. Vì bạn có thể chuyển nhầm trang bị có level cường hóa thấp hơn, việc này không thể hoàn lại.

️⚠️ ️️Các gear chưa được chuyển đổi sẽ bị xóa vào 2 Thg9, 2020 (Ngày bắt đầu của season mới). Chắc chắn rằng bạn đã chuyển hết các trang bị Tuvala trước ngày đó.   

 

 

Đổi Lấy Boss Gear

 

Cuối cùng là phần kết thúc của lễ tốt nghiệp.

 

Như đã được nhắc đến trong GM Note trước, bạn có thể chuyển đổi một trang bị Tuvala duy nhất sang Boss Gear sử dụng “[Season] Boss Gear Exchange Coupon”.

Trước khi có thể chuyển đổi sang Boss Gear, bạn sẽ cần hoàn thành một trong các nhiệm vụ bên dưới, nhận từ Fughar.

- [Season] Even Sharper Weapon: Main Weapon 

- [Season] Even Sharper Weapon: Sub-Weapon  

- [Season] Even Sturdier Armor: Helmet 

- [Season] Even Sturdier Armor: Armor… etc.

Một khi nhận một nhiệm vụ để đổi một mảnh trang bị bất kỳ, tới thợ rèn ở Velia, Tranan Underfoe.

1. Đưa cho NPC [Season] Boss Gear Exchange Coupon

2. Đưa trang bị Tuvala mà bạn muốn chuyển.

⚠️ Bạn phải làm theo các bước này để chuyển đổi sang Boss Gear.

Đổi từ Tuvala sang Boss Gear sẽ nhận trang bị với level cường hóa tương ứng như sau.

Tuvala Gear Enhancement Level 

Boss Gear Enhancement Level 

PRI (I)  

+15 

DUO (II) 

 PRI (I)  

TRI (III) 

DUO (II) 

TET (IV) 

TRI (III) 

PEN (V) 

TET (IV) 

※ Trang bị đã đổi sang boss gear không thể bán lên CM.

 

 

Phần Thưởng Tốt Nghiệp: PEN (V) Capotia Accessory

Phần thưởng mà mọi người đều mong chờ, nếu bạn làm đủ 40 nhiệm vụ daily từ Fughar.

 

 

Sau khi hoàn tất 40 ngày nhiệm vụ từ Fughar, bạn có thể nhận nhiệm vụ  [Season] Fughar's Gifttừ Fughar và hoàn thành nó để chọn giữa PEN (V) Capotia Earring hoặc Ring.

Nhiệm vụ [Season] Fughar's Gift sẽ được thêm sau bảo trì 5 Tháng 8, cùng ngày mà lễ tốt nghiệp sớm bắt đầu. Chú ý rằng bạn không thể nhận cả Ring và Earring, vậy hãy cân nhắc cẩn thận khi chọn lựa.

⚠️ Những người đã hoàn thành 40 ngày nhiệm vụ, nhưng xóa nhân vật season thì vẫn có thể chọn PEN (V) Capotia bằng nhân vật thường.

 

 

Q&A

[Q] Khi nào các mảnh Tuvala chưa chuyển đổi bị xóa 

[A] Tất cả các vật phẩm riêng biệt cho Season, bao gồm các trang bị Tuvala chưa chuyển đổi và vật phẩm cường hóa sẽ bị xóa vào ngày bắt đầu của season tiếp theo, 2/9/2020.

[Q] Chuyện gì sẽ xảy ra với các gem mà tôi ghép lên trang bị PEN (V) Tuvala, và tên khắc lên chúng khi chuyển đổi sang gear thường?

[A] Gear chuyển đổi sang Tuvala thường sẽ giữ nguyên “Item Branding”, “PEN (V) Người Tạo”, và “Transfused Crystals”.   

Tuy nhiên khi chuyển sang boss gear thì gem ghép vào trang bị phải được gỡ trước khi chuyển đổi, và trạng thái brand cũng như tên người đập sẽ bị mất vì boss gear chỉ còn ở TET. Chỉ trang bị PEN mới có tên người đập.

[Q] Tôi đã có một PEN (VTuvala Helmet, nhưng chuyển đổi nhầm TET (IV) Tuvala Helmet... Nước đó tôi đi sai, có thể cho tôi đi lại không

[A] Nếu bạn chuyển nhầm trang bị, thì hãy liên lạc với chung tôi qua [Support] -> [Submit a Ticket]! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một lần duy nhất, trước 2/9/2020, vậy hãy cẩn thận nhé.

[Q] Tôi có thể dùng [Season] Boss Gear Exchange Coupon để đổi thành trang bị vũ khí cho nhân vật khác được không?    

[A] Nếu bạn dùng [Season] Boss Gear Exchange Coupon trên trang bị Tuvala gear đã được chuyển đổi với Tuvala Conversion Stone, trang bị sẽ chuyển thành box mà có thể mở với class bất kỳ và sở hữu vũ khí tương ứng theo class.

[Q] Tôi có thể nhận phần thưởng từ Black Spirit Pass Challenge sau khi tốt nghiệp Summer Season không?   

[A] Một khi đã tốt nghiệp thì bạn sẽ không còn nhận được phần thưởng Black Spirit Pass nữa. Đơn giản vì bạn không thể vào season và chỉ ở kênh season mới có nút đó.

[Q] Tôi có thể đổi vũ khí Tuvala cho nhân vật khác không?

[A] Tất nhiên bạn phải dùng vé Main Weapon/Awakening/Sub-Weapon Exchange Coupons rồi, thật đơn giản và tốn kém phải không nào.

[Q] Sau khi đổi Tuvala thành boss gear, tôi có thể đập nó lên không?

[A] Ồ có chứ, bạn có thể đập nó như trang bị bình thường, nhưng không bán lên CM được thôi.

[Q] Nhân vật season của tôi mới 40, tôi có thể nhận Gift Box Full of Memories không?

[A] Không có yêu cầu nào để tốt nghiệp cả.

[Q] Khi nào tôi có thể nhận các phần thưởngAdvice of Valks (+100) và PEN (VCapotia accessory 

[A] Bạn có thể nhận ngay sau bảo trì 5 Thg8, 2020 (Thứ 4).   

[QTôi nghĩ rằng mình không còn có thể hoàn thành 40 ngày nhiệm vụ trước khi season kết thúc. Như vậy có nghĩa rằng tôi không thể nhận PEN (Vaccessory và Advice of Valks (+100)?

[A] Miễn là bạn đã làm một ngày quest daily từ Fughar, thì bạn vẫn có thể tiếp tục làm ngay cả khi season đã kết thúc, và server mới đã bắt đầu, vì Fughar vẫn ở đó cho season mới. Bạn vẫn có thể nhận PEN (V) Capotia accessory và Advice of Valks ngay sau khi hoàn thành 40 ngày nhiệm vụ.

0 bình luận