BDOVietnam

[Update] Cập nhật ngày 12/2/2020

Danh Mục: Tin Tức , Cập Nhật


EVENT

 • Event 1. Love Comes in an Adventure Log..♡

  Thời gian: 12, Tháng 2, 2020 (Th4) sau bảo trì ~ 26, Tháng 2, 2020 (Th4) trước bảo trì
  [Xem chi tiết]

 • Event 2. Chocolate X Honey = Fantastic!? 

  Thời gian
  : 12, Tháng 2, 2020 (Th4) sau bảo trì ~ 26, Tháng 2, 2020 (Th4) trước bảo trì
  [Xem chi tiết]

 • Event 3. Wizard & Witch Succession Celebration Level Up Challenge!

  Thời gian
  : 12, Tháng 2, 2020 (Th4) sau bảo trì ~ 4, Tháng 3, 2020 (Th4) trước bảo trì
  [Xem chi tiết]

 • Event 4. Daily Login Rewards!

  Thời gian: 13, Tháng 2, 2020 (Th4) sau bảo trì ~ 18, Tháng 3, 2020 (Th4) trước bảo trì
  [Xem chi tiết]


CẬP NHẬT CHÍNH - WITCH & WIZARD SUCCESSION

● Thêm Succession cho Witch và Wizard.

-  Bạn có thể nhận quest "[Witch Succession] Word of Wisdom" hoặc"[Wizard Succession] Infinite Intelligence" từi Black Spirit sau khi hoàn thành awakening quests.

- Những quest succession này có thể tìm thấy từ menu "Quests" ("O") bên tab "Suggestions".

- Bạn sẽ học skill "Elemental Revelation" thông quá succession quests. Nó cho phép sử dụng skill mạnh hơn với gậy và dao.

- Không thể dùng vũ khí awaken sau khi Succession.

- Thêm  "Succession" tab trong cửa sổ Skill (K).

- Skill Succession ảnh hưởng từ AP của cả vũ khí chính và vũ khí awaken

- Có thể sử dụng main skill và succession skill cùng lúc

- Skill ở "Succession" tab không thể học Absolute skills ở main skill.

- Những skill không học ở Succession có thể học Absolute

- Phải học các skill tương ứng ở main trước để có thể học skill Succession

- Đổi giữa Succession/Awakening bằng cách reset skill

- Skill add-ons cho awaken sẽ reset khi học Succession skills và ngược lại

- Đổi từ Succession qua Awakening bằng reset skill để hủy bỏ skill "Elemental Revelation".

- Đổi từ Awakening qua Succession bằng reset skill để học skill "Elemental Revelation".

CẬP NHẬT CHÍNH

 • Tăng HP của những người tham gia Siege War từ 500 lên 5000 HP.
  - Thành viên Guild đang sở hữu castle sẽ bị giảm 500 HP từ bonus cho mỗi tuần chiếm đóng.
  (Ví dụ: Sau khi chiếm được castle, thành viên sẽ nhận 4500 HP từ tuần đầu tiên khi tham gia Conquest War vì họ mất 500 HP từ bonus 5000 HP)

 

 • Thêm thông tin về HP bonus cho thành viên guild chiếm vùng tương ứng trên bản đồ (M).
  - Level Conquest tăng 1 mỗi tuần Guild tiếp tục giữ được lãnh thổ. HP bonus tối đa khi tham gia Conquest sẽ giảm theo level Conquest, tối thiểu tới 0 HP khi guild giữ 10 tuần liên tiếp. Mỗi một tuần kể từ khi guild mất vùng lãnh thổ thì HP tối đa sẽ hồi phục 500 cho tới 5000 HP.
  (e.g. Ví dụ guild A giữ Valencia trong 4 tuần. Họ sẽ tham gia war với HP bonus +3,000 vào tuần thứ 5. Nếu họ thất thủ và chờ đến tuần thứ 3 sau đó rồi tham gia war, thì nhận được HP bonus là 4000 HP)
  - HP bonus chỉ cho phép trong khoảng từ 0 - 5,000. 

 

 • Thêm thông tin về max HP bonus khi đưa chuột vào vùng "Occupying Area" các vùng đang chiếm đóng  trong cửa sổ Guild. Bạn có thể xem HP bonus mình nhận được khi tham gia siege war.

Số tuần chiếm

HP Nhận được

Khi mất vùng chiếm đóng

Khi mất vùng chiếm đóng

Không

5,000

1 tuần sau

3,000

Tuần 1

4,500

2 Tuần sau

3,500

Tuần 2

4,000

3 Tuần sau

4,000

Tuần 3

3,500

4 Tuần sau

4,500

Tuần 4

3,000

5 Tuần sau

5,000

- HP bonus chỉ cho phép trong khoảng từ 0 - 5,000.

 • Tăng HP bonus khi tham gia Node War lên +500.

 

NỘI DUNG

 • Thêm Journal cho ngày Valentine.
 • Thay đổi yêu cầu hoàn thành của Deve's Encyclopedia Chapter 6 page 4" từ thu thập những vật phẩm khắc ghi một tình bạn vĩnh cửu từ 2 xuống 1.
 • Thêm nghề Bartering vào Guild Rank → Ranking.
 • Thay đổi điểm hồi sinh khi chết xung quanh Old Wisdom Tree từ Caduil Forest Path thành Old Wisdom Tree

CÁC CLASS

● Sửa lỗi tiếng bước chân và tiếng nói của nhân vật có thể nghe được khi chọn nhân vật Ranger, Sorceress, Tamer, và Lahn từ cửa sổ tạo nhân vật dù nó đang đứng im

 

 

 • Charging Thrust - Thay đổi sẽ kích hoạt bằng cách bấm "W + F" khi đang dùng Great Sword.
 • Grave Digging - Tăng số hit cho Smash Attack lên 1.
 • Grave Digging và Black Spirit: Grave Digging - Tăng sát thương PVP lên 10% và sát thương PVE như sau.

Grave Digging & Black Spirit: Grave Digging

Trước

Sau

I Spin Hit, Smash Attack

597% x4, 775% x3

901% x4, 1125% x4

II Spin Hit, Smash Attack

658% x4, 822% x3

973% x4, 1247% x4

III Spin Hit, Smash Attack

716% x4, 894% x3

1074% x4, 1247% x4

IV Spin Hit, Smash Attack

762% x4, 801% x4

1200% x4, 1263% x5

 • Flow: Slashing the Dead - Tăng số hit cho Smash Attack lên 1.
 • Flow: Slashing the Dead - Sửa lỗi sát thương của Smash Attack không có tác dụng.
 • Frenzied Strikes - Tăng sát thương như sau

Frenzied Strikes

Trước

Sau

Frenzied Strikes I

719% x 4

719% x 4

719% x 5

791% x 4

791% x 4

791% x 5

Frenzied Strikes II

822% x 4

822% x 4

822% x 5

904% x 4

904% x 4

904% x 5

Frenzied Strikes III

925% x 4

925% x 4

925% x 5

1018% x 4

1018% x 4

1018% x 5

 • Armor Break - Tăng số hit khi hết cooldown lên 2 hits.
 • Flow: Armor Break - Tăng sát thương như sau

Flow: Armor Break

Trước

Sau

Flow: Armor Break

653% x3

849% x5

 • Pulverize & Black Spirit: Pulverize - Thay đổi sát thương như sau

Pulverize & Black Spirit: Pulverize

Trước

Sau

Pulverize I

677% x6, 881% x1

881% x7

Pulverize II

798% x6, 1037 x1

1037% x7

Pulverize III

903% x6, 1174% x1

1174% x7

 • Pulverize - Thêm hiệu ứng "Spins the target on good hits" cho PVE.
 • Pulverize & Flow: Tempest - Changed the hit range to be around the character and increased the number of hits applied.
 • Flow: Tempest - Added the effect Down Smash on good hits.
 • Merciless - Changed to be usable during cooldown.
 • Prime: Scars of Dusk - Adjusted the damage.

Prime: Scars of Dusk

Before

After

Prime: Scars of Dusk I

1158% X4, 2nd Hit 1505% x5

1042% x4, 2nd Hit1355% x5

Prime: Scars of Dusk II

1291% X4, 2nd Hit 1678% x5

1162% x4, 2nd Hit 1510% x5

Prime: Scars of Dusk III

1424% X4, 2nd Hit 1851% x5

1282% x4, 2nd Hit 1666% x5

Prime: Ground Smash - Thay đổi hiệu ứng Bound chỉ apply ở PVE.


 • Hellfire - Sửa lỗi skill Flame Knot được kích hoạt thay vì Lava Field khi nhấn "E".

 

 • Prime: Ultimate: Divine Power - Sửa lỗi hiệu ứng Down Attack không có tác dụng

 

 • Black Spirit: Prime: Obsidian Ashes - Sửa lỗi hiệu ứng và sát thương không đúng.

 

● Over Here! - Sửa lỗi khi Shai tham gia Conquest/Node War có thể sử dụng skill này để tấn công từ phía sau (black attacks).

 

 • Juggernaut: Smite - Thêm mô tả skill Sturdy Step có thể dùng trước để comb với skill này.

ITEM

 • Thêm Simply Alchemy (L) để chuyển Concentrated Magical Black Stone (Weapon) và Concentrated Magical Black Stone (Armor) về Hard/Sharp

Nguyên liệu Simple Alchemy

Sản phẩm

- Concentrated Magical Black Stone (Weapon) x1

- Old Moon Solvent x1

Sharp Black Crystal Shard x1

- Concentrated Magical Black Stone (Armor) x1

- Old Moon Solvent x1

Hard Black Crystal Shard x1

- Concentrated Magical Black Stone (Weapon) x10

-  Old Moon Solvent x10

- Black Stone (Weapon) x1

Sharp Black Crystal Shard x10

- Concentrated Magical Black Stone (Armor) x10

- Old Moon Solvent x10

- Black Stone (Armor) x1

Hard Black Crystal Shard x10

- Old Moon Solvent có thể mua từ Old Moon Managers với giá 100,000 Silver.

 

MONSTER

 • Dark Rift  đã trở nên yếu hơn.
  * Những quái vật sau sẽ không có trong Dark Rift. Nếu chúng đã spawn từ trước thì sẽ biến mất
  - Giath
  - Dastard Bheg
  - Gehaku
  - Moghulis
  - Ancient Puturum
  - Ahib Griffon
   
 • Tăng số lượng Wooden Beehives xung quanh Florin  vì ong bắt đầu hút mật ở đây

 

MOUNT

 • Sửa lỗi có thể lái vật cưỡi của Guild ngay cả khi đã rời Guild
 • Cải thiện skill BreezySail để dùng tự động khi cho thuyền chạy afk

Tạm biệt đồng xu chặn nút trên bàn phím, giờ có thể sử dụng BreezySail bất cứ khi nào chúng ta muốn.

 

 • Thay đổi số karma mất khi tấn công và đánh chìm các tàu như Raft, Rowboat v.v thành 200.000.
  - Trừ Guild Galleys.
 • Đổi màu răng của Arduannet thành trắng 
 • Sửa lỗi màu nhuộm của Granverre Leather Stirrups nhìn không bình thường

 

NPC, BACKGROUND, SOUND

 • Sửa lỗi một vài khu vực của Polly's Forest được thông báo thành Elsana Sea.
 • Thay đổi NPC Adelph, Work Supervisor ở Epheria, xuất hiện ở cửa sổ tìm NPC
 • Sửa lỗi một số tảng đá bay ở Balenos Mountains.
 • Sửa lỗi một số bụi cỏ bay xung quanh Iliya Island và Serendia Shrine.
 • Sửa lỗi một vài địa hình bất thường ở Loopy Tree Forest.
 • Sửa lỗi Radolf Hansen, Heidel Imperial Delivery Manager, nhìn không bình thường.

 

UI

 • Thêm thông báo về việc giết thành viên guild đối thủ trong Guild War.
  Giết một ai đó trong trận chiến không phải là một vấn đề nhỏ
  •  Thông báo này có thể được di chuyển hoặc ẩn hiện thông qua menu Edit UI
  •  Thông báo này giúp mọi người chú ý hơn tới Guild War

...

 

0 bình luận